Läckande tak är aldrig en rolig historia och det är verkligen inte ett av de renoveringsprojekten som man kan vänta med några år då det kommer få otroliga konsekvenser för huset. Att byta tak kostar både tid, energi och pengar men som sagt är det trasigt så måste man åtgärda läckan eller byta hela taket så inte vatten läcker in i huset. Att leva med en läcka i taket under en längre tid kan få stommen i huset att ruttna samt att vattnet kan leda ut i andra delar i huset och orsaka både fukt och mögel skador. Så har man en läcka i taket så kontakta takläggare Stockholm omedelbart.

Att byta ett tak på en ville med ett företag som utför jobbet kostar för en normal stor villa på 150kvm ungefär 160 000 -250 000 kr efter ROT-avdrag.

Dock är materialkostnaden på ungefär 80 000kr så om man har tiden så kan man byta taket själv. Vi kommer nu gå igenom vilka steg som krävs för att utföra takläggning Haninge på ett fackmannamässigt sätt.

Uppbyggnad och funktion av taket

Om man någon gång måste byta ut sitt tak är det här vad man behöver veta. Men först går vi igenom lite kort vilka lager som finns och hur taket är uppbyggt.

Först och främst finns det nedersta lagret av råspont som är träskivor eller limträskivor. Ovanpå det så läggs sedan takpapp som förhindrar att vatten som trängt igenom tegelpannorna tränger ner i råsponten.

På takpappen läggs sedan 2 stycken lager med läkt. Ett lager för att få en luftning av undertaket och ett lager med läkt för att bära takpannorna.

Steg 1 – Planering och inspektion

Hyr en container för att slänga takpannorna i. Detta kommer spara mängder med tid från att åka vändor till soptippen med gamla tunga tegelpannor.

Ta först bort de gamla takpannorna om det är ett gammalt tak som ska renoveras. Riv ner läkten och vindskivorna och ta bort takpappen. Man bör alltid byta ut läkten och pappen när man ändå byter ut takpannorna. I sammanhanget är kostnaden för papp och läkt liten så att byta dem nu kommer spara pengar med tiden.

Inspektera sedan områden runt skorsten, knock och andra ställen på taket som är extra utsatta. Hittar man röta bör man åtgärda det omgående. Inspektera även taket från insidan för att leta efter gamla läckor och mögel.

Steg 2.

Byter man från till exempel plåttak till tegel så mät takets vinkel. Vinkel för de flesta takpannor ska vara 14 graders vinkel, men det finns också dem som klarar en vinkel på 22 grader.

Konsultera med takläggare uppsala om taket kan bära tegelpannor. Vissa hus byggs svagare i stommen om de ska bära plåttak så det är viktigt att försäkra sig om att stommen håller för extra vikten från takpannorna.

Steg 3

Rengör taket med en sopkvast och börja sedan rulla ut takpappen på rå sponten. Börja alltid nedifrån så pappen kan läggas omlott och spika fast spikarna i ett sicksackmönster med 10cm mellan spikarna. Se till att spikarna är tillräckligt långa för att nå ner ordentligt i korslimmat trä. För att täta runt skorstenar och takfönster så klipp till bitar och limma dem sedan med asfaltsklister eller tjära.

Steg 4.

Klistra dit en våd med papp över nocken och spika fast en fot-plåt vid takfoten.

Steg 5.

Spika fast stöläkten med cc60 mått i vertikal riktning. stöläkten är den läkten som ser till att undertaket luftar.

Steg 6. Spika fast bärläkten för tegelpannorna horisontellt. Olika pannor har olika mått så läs instruktionerna som följer med tegelpannorna. Längst ner sätter man den sista läkten på högkant för att pannorna ska få rätt vinkel. Sista raden med pannor ska hänga ut över kanten med ungefär 40mm.

Steg 7.

Montera dit en fågel-list längst ner vid takfoten för att förhindra att luftningen täpps igen av fågelbon, löv och grenar. Ett glidskydd för stege är ett måste på alla hus för att sotarna ska ta sig upp så se även till att montera det i detta steg.

Steg 8.

Få upp pannorna på taket. Detta är ett fysiskt arbete som kräver mycket god fysisk förmåga om man ska bära upp dem. Kolla med den som levererar pannorna om de kan lyfta upp pannorna på taket med kranbil. Man kan även hyra tegeltransportörer för jobbet men då krävs minst 2 personer. En som lastar på pannor och en som lastar av dem. Tänk på att sprida ut dina tegelpannor över taket för att fördela vikten. Detta är inte lika viktigt om man använder limfogskivor då de är extra hållbara.

Steg 9

Lägg alltid en rad med pannor först för att kontrollera så måtten stämmer. Gör dem inte det så finns det halva pannor att köpa för att få till de exakta måtten.

Börja raden längst ner och lägg pannorna från höger till vänster för första raden. I pannorna finns hål för att spika fast dem om taket är extra brant. Vanligt vis behövs inte detta vid takläggning Haninge men en rekommendation är att alltid spika fast de takpannor som är i ytterkant.

Steg 10.

Nu lägger man pannorna nerifrån och upp samt höger till vänster. Pressa inte ihop pannorna för mycket och sätt dem inte med för mycket mellanrum. Följ instruktionerna från tillverkarna slaviskt.

Steg 11.

När taket är fyllt med pannor så lägg dit nockpannorna. Täta dem med tätningsmassa och spika varje panna i nocken för att undvika att de blåser av taket. En takläggare göteborg hjälper dig snabbt.

Steg 12.

Montera ditt vindskivorna – Klart!